top of page

MIN BAKGRUNN

ELISABETH HELENE SÆTHER (1959)

Utdannet lærer. Jeg har en femårig coachutdanning fra Juno Kommunikasjon (Toril Røkenes) i tillegg til en veilederutdanning i drømmearbeid fra Høvik kurssenter (Nini Marie Torp). Studerte Psykosyntese (transpersonlig psykologi) i to år ved Norsk Institutt for Psykosyntese og gikk over til en fireårig gestaltterapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole. Har tatt etterutdanning og veilederutdanning for gestaltterapeuter og er godkjent veileder MNGF og tar andre gestaltterapeuter i veiledning. Fra tidligere har jeg internasjonal toppidrettserfaring innenfor formasjonshopping (fallskjerm). Landslaget i Norge var tidlig med å sette norsk hoppsport på kartet i internasjonale konkurranser og vi gikk innovative og kreative veier som team.

Har jobbet for meg selv i hele mitt voksne liv, utenom 4 år i Sør-trøndelag fylkeskommune som kommunikasjonsrådgiver og utviklingsagent. All utdannelse utenom lærerutdanningen er tatt som deltid ved siden av jobb. Jeg jobbet som veileder ved Norsk gestaltinstitutt høyskole i 7 år og satt som leder i Norsk Gestaltterapeut Forening fra april 2012 til mars 2014. Satt i redaksjonskommiteen for magasinet GESTALT i åtte år og har vært leder for Norsk forbund for psykoterapi fra 2017 - 2020.


MY BACKGROUND

ELISABETH HELENE SÆTHER (1959)

Trained teacher. I have a five-year coaching training from Juno Kommunikasjon (Toril Røkenes) in addition to a supervisor training in dream work from Høvik Kurssenter (Nini Marie Torp). Studied Psychosynthesis (transpersonal psychology) for two years at the Norwegian Institute for Psychosynthesis and transferred to a four-year Gestalt therapy course at the Norwegian Gestalt Institute college. Has taken further training and supervisor training for gestalt therapists and is an approved supervisor MNGF and supervises other gestalt therapists.

Before this I was for many years the only woman, part of the international elite sports national team in formation skydiving. The national team in Norway was early on in putting Norwegian show jumping on the map in international competitions and we followed innovative and creative paths as a team.

I have worked as an independent, throughout my adult life. Apart from 4 years in Sør-trøndelag administrative district council as a communications advisor and development agent. All education other than teacher training is taken part-time alongside work. I also worked as a supervisor at the Norwegian Gestalt Institute college for 7 years.

In the last years my academic focus has been the development of methodologies for a more effective and gentle work with early traumas in relation to people. The gestalt based methodology may greatly increase the support needed for the client and therapist to be able to release trauma. A paper on this, is in the making.

I was the leader of the Norwegian Gestalt therapist Association from April 2012 to March 2014. I was on the editorial committee for the magazine GESTALT for eight years and have been the leader of the Norwegian Association for Psychotherapy from 2017 - 2020.
bottom of page