top of page

GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien.

Den bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950/ 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.
Les mer


 

FELT ER SPENNENDE!

Grovt forenklet kan jeg si: I Gestaltterapi teori har vi tro på at heling kan skje i relasjon med terapeuten. Både terapeut og klient påvirker og påvirkes av hverandre. Dette kan skape nye erfaringer i feltet. Da blir det ekstra viktig for meg, at jeg som terapeut jobber med egne uferdige gestalter slik at jeg kan bidra til nettopp nye erfaringer. Da vil det kanskje være mindre kreativ tilpasning her og nå.

"UNFINISHED BUSINESS"/ UFERDIGE GESTALTER/ UFERDIGE HENDELSER/SITUASJONER/ TRAUME
Zinker skriver at hvis vi ikke får organisert og bearbeidet de "uferdige hendelsene/ situasjonene, de uferdige gestaltene" fra barndommen, vil de forstyrre oss resten av livet. Han mente at Laura og Fritz Perls hadde kreert en retning innen psykologien "to complete unfinished business - to make them whole inside of us - so we can move on with our life." 

Les mere på foreningens sider: https://ngfo.no/gestalt-terapi/

"WHATS NOT COMPLETED IS REPEATED" Perls


bottom of page