top of page

PRAKTISK TRAUMEKURS MED FELTSTØTTE:
DATOER HØST 2023 :
KULL III (maks 10 stk. i gruppen)
MODUL I: 25. -27. august 2023

(Fysisk oppmøte) (Klokken 10:00 - 18:00)

MODUL II: 29.sept - 01.okt. 2023

(Digitalt oppmøte) (Klokken 10:00 - 18:00)

MODUL III: 27. -29. oktober 2023 (Fysisk oppmøte) (Klokken 10:00 - 18:00)

MODUL IV: 8. -10. desember 2023 (Digitalt oppmøte) (Klokken 10:00 - 18:00)

MODUL V: 19. -21. januar 2023

(Fysisk oppmøte) (Klokken 10:00 - 18:00)

MODUL VI: 23. -25. februar 2023

(Digitalt oppmøte) (Klokken 10:00 - 18:00)

GRUPPEVEILEDNING: Gruppen deles i to, fem i hver:

Torsdag 14. september, Torsdag 12 oktober, Tirsdag 31. oktober,
Torsdag 30. november og Torsdag 15. februar 2024.

Du kan velge mellom FORMIDDAG: Alle dager klokken 10:00 - 13:00
Eller ETTERMIDDAG: Alle dager klokken 14:00 - 17:00

PRIS: 50.000,- (Kan betales over et år: 4.167,- pr. måned eller over et halvt år: 8.334,- pr. måned)


For spørsmål eller påmelding kontakt:

ELISABETH HELENE SÆTHER

elisabeth@irelasjon.no

M: 930 24 400
bottom of page