top of page

PRAKTISK TRAUMEKURS MED FELTSTØTTE

Hvordan jobbe med uferdige gestaler i din gestaltterapipraksis?

For ferdigutdannede gestaltterapeuter. Erfaringsbasert, prosess læring der du lærer gjennom å erfare å jobbe med egne uferdige gestalter.

Kurset gir 88 timer godkjent veiledning kategori B og 15 timer godkjent veiledning PFO kategori A.

KULL IV (maks 8 stk. i gruppen) Starter i sept 2024. Åtte samlinger over to dager i ett år. Alle samlingene er DIGITALE på Zoom. Kurset går over hverdager: tirsdag og onsdag.

En typisk samling vil se slik ut:

Hver dag starter vi med varhets/awerness eksperimenter og litt kroppsfokus. Så er det en teoridel før vi begynner å jobbe med uferdige gestaler med feltstøttemetoden i gruppen. Vi stresser ikke og har god tid til at alle får jobbet med sitt tema . . . Observasjon er viktig og du lærer mye ved enten å delta eller observere andres arbeid. Så du må ikke ha eget arbeid hver gang hvis du ikke vil. På slutten av hver dag har jeg satt av tid til at de som vil, får veiledning på egen praksis. Du må ikke møte hver dag og til hver modul. Hvis du vil kan du gjøre den jobben du trenger den første dagen og ikke møte dag to. Alt er frivillig og hovedfokuset er å jobbe med egne uferdige gestalter, slik at "feltet blir mere åpent for å jobbe med dette sammen med dine klienter". Dere som begynner nå er KULL IV og jeg ser og har sett utviklingen til de som har gått de tre første kullene. Imponerende hva de har lagt ned av investering i seg selv ((:

Etter endt kursrekke vil du få et deltagerbevis med temaene vi har gått gjennom og antall PFO timer kategori B og A du har deltatt i.

Under kurset får du teorien bitvis og som pdf dokumenter. Du vil også få tilgang til videor som blir laget under veis. 

HJERTELIG velkommer skal du være; når du melder deg på!

DATOER OG TEMAER FOR 2024/ 25:

MODUL I: 10. - 11. september

HVA VIL DET SI Å VÆRE TRAUMATISERT?

Og hva er identifiseringer. Samt Veiledning på egen praksis.

MODUL II: 22. - 23. oktober

LIVSBIOGRAFIEN SETT I ET TRAUMEPERSPEKTIV

Mitt adekvate, autonome jeg, eller den delen i meg som ser verden slik den faktisk fremtrer.

Min kreative tilpasning, eller overlevelsesdeler og mine uferdige gestalter, fixerte gestalter eller traumedeler. Samt Veiledning på egen praksis.

MODUL III: 19. - 20. november

TRAUME DYNAMIKKER OG TRIGGERE

Samt Veiledning på egen praksis.

MODUL IV: 07 - 08. januar 2025

KONTAKTFORMENE i et traumeperspektiv. Samt Veiledning på egen praksis.

MODUL V: 11. - 12. februar

KJÆRLIGHET OG TRAUME

Samt Veiledning på egen praksis.

MODUL VI: 11. - 12. mars

INDIVIDUELL METODE

Samt Veiledning på egen praksis.

MODUL VII: 22 - 23. april

FIGUR; GRUNN; FENOMEN og hva vi jobber med.

Samt Veiledning på egen praksis.

MODUL VIII: 20. - 21. mai

OPPSUMMERING og veien videre!

Alle dager starter klokken 09:00 - 16:00 (lunsj 13:00-14:00)

image_edited.jpg

"My soul whispers its distress, and when I don't hear,
my mind cries, and when I don't listen,
my body screams" . . . ukjent

bottom of page