HJERTEFELT AS

FELT ER SPENNENDE!

Grovt forenklet kan vi si at i gestalt-teorien har vi tro på at forandring kan skje i relasjon med terapeuten. Dette forutsetter at klienten får nye erfaringer i feltet sammen med meg som terapeut. Da blir det ekstra viktig at jeg som terapeut jobber med egne uferdige gestalter slik at jeg kan bidra til nettopp nye erfaringer.

Hvis jeg ikke jobber med meg selv vil jeg forsterke klientens og min egen kreative tilpasning og feltet ender i "kreativ overlevelse", noen ganger i retraumatisering.
DIGITALE GRUPPESESJONER MED FELTSTØTTE FOR FERDIGE TERAPEUTER:

Hjertefelt lærer deg å jobbe skånsomt og effektivt i traumatiserte/fikserte felt med uavsluttede gestalter. "Metoden" jeg lærer deg kaller jeg "Gruppesesjoner med feltstøtte" Metoden er en kombinasjon av all den erfaringen jeg har gjort både gjennom egne prosesser og gjennom klinisk arbeid som terapeut og veileder. Jeg har latt meg inspirere av flere retninger innenfor psykologien, men det er gestaltteorien som ligger i bunn. Jeg har vært "frekk som faen" - klippet og limt, "stælt," lånt, brukt egen viten og satt det sammen på en måte som gir mening for meg og som jeg har hatt gode resultater med. ((:

Målgruppen er terapeuter som trenger faglig påfyll. Du lærer metoden gjennom selv å erfare den. Ingenting slår "kontakt og tilstedeværelse i felt!" Sjekk DATOER

Jeg har PFO godkjenning kategori B på gruppesesjonene.