HJERTEFELT AS

"My soul whispers its distress, and when I don't hear,
my mind cries, and when I don't listen,
my body screams" . . .


FELT ER SPENNENDE!

Grovt forenklet kan jeg si: I Gestaltterapi teori har vi tro på at heling kan skje i relasjon med terapeuten. Både terapeut og klient påvirker og påvirkes av hverandre. Dette kan skape nye erfaringer i feltet. Da blir det ekstra viktig for meg, at jeg som terapeut jobber med egne uferdige gestalter slik at jeg kan bidra til nettopp nye erfaringer. Da vil det kanskje være mindre kreativ tilpasning her og nå.

UNFINISHED BUSINESS
Zinker skriver at hvis vi ikke får organisert og bearbeidet de "uferdige hendelsene/ situasjonene, de uferdige gestaltene" fra barndommen, vil de forstyrre oss resten av livet. Han mente at Laura og Fritz Perls hadde kreert en retning innen psykologien "to complete unfinished business - to make them whole inside of us - we can move on with our life." 

WHATS NOT COMPLETED IS REPEATED" Perls

KONTAKTINFO  I  ELISABETH HELENE SÆTHER  I  HJERTEFELT AS  I  M: 930 24 400  I  [email protected]  I