top of page

FELT ER SPENNENDE!

Grovt forenklet kan jeg si: I Gestaltterapi teori har vi tro på at heling kan skje i relasjon med terapeuten. Både terapeut og klient påvirker og påvirkes av hverandre. Dette kan skape nye erfaringer i feltet. Da blir det ekstra viktig for meg, at jeg som terapeut jobber med egne uferdige gestalter slik at jeg kan bidra til nettopp nye erfaringer. Da vil det kanskje være mindre kreativ tilpasning her og nå.

"UNFINISHED BUSINESS"/ UFERDIGE GESTALTER/ UFERDIGE HENDELSER/SITUASJONER/ TRAUME
Zinker skriver at hvis vi ikke får organisert og bearbeidet de "uferdige hendelsene/ situasjonene, de uferdige gestaltene" fra barndommen, vil de forstyrre oss resten av livet. Han mente at Laura og Fritz Perls hadde kreert en retning innen psykologien "to complete unfinished business - to make them whole inside of us - so we can move on with our life." 

PRAKTISK TRAUMEKURS MED FELTSTØTTE (for ferdige gestaltterapeuter)

Jeg har latt meg inspirere av dette og laget en kursrekke der du lærer å jobbe med egne uferdige gestalter og samtidig lærer å jobbe med dine klienters uferdige gestalter i felt med deg! Både i gruppe og individuelt.

De to første kullene er fulle og i gang.
Neste kull starter i august 2023. Se datoer her. Maks 10 personer. Vi møtes 6 samlinger a tre hele dager i løpet av seks måneder. Tillsammen 18. dager. Det gir deg 108 timer godkjent veiledning kategori B.
I tillegg får du tre timer digital veiledning mellom gangene. Tillsammen 15 timer godkjent PFO veiledning kategori A.

Pris: 50.000,- (Kan betales over et halvt år med Faktura på 8334,- pr. måned. Eller over ett år. 4.167 pr. måned).

"WHATS NOT COMPLETED IS REPEATED" Perls

KONTAKTINFO  I  ELISABETH HELENE SÆTHER  I  HJERTEFELT AS  I  M: 930 24 400  I  elisabeth@irelasjon.no  I

bottom of page