top of page

NESTE KULL STARTER I SEPTEMBER 2025!

PRAKTISK TRAUMEKURS MED FELTSTØTTE

Hvordan jobbe med uferdige gestaler i din gestaltterapipraksis?

For ferdigutdannede gestaltterapeuter. Erfaringsbasert, prosess læring der du lærer gjennom å erfare å jobbe med egne uferdige gestalter.

Kurset gir 88 timer godkjent veiledning kategori B og 15 timer godkjent veiledning PFO kategori A.

KULL IV (maks 8 stk. i gruppen) Starter i sept 2025. Åtte samlinger over to dager i ett år. Samt en veiledningsdag på høsten og våren. Alle samlingene er DIGITALE på Zoom. Kurset går over hverdager: onsdag og torsdag.

DATOER OG TEMAER FOR 2025/ 26:

MODUL I: 10. - 11. september

HVA VIL DET SI Å VÆRE TRAUMATISERT?

Og hva er identifiseringer. 

MODUL II: 22. - 23. oktober

LIVSBIOGRAFIEN SETT I ET TRAUMEPERSPEKTIV

Mitt adekvate, autonome jeg, eller den delen i meg som ser verden slik den faktisk fremtrer.

Min kreative tilpasning, eller overlevelsesdeler og mine uferdige gestalter, fixerte gestalter eller traumedeler. 

MODUL III: 19. - 20. november

TRAUME DYNAMIKKER OG TRIGGERE

Samt Veiledning på egen praksis.

VEILEDNINGSDAG

Onsdag 17. desember.

09:00 - 16:00

MODUL IV: 07 - 08. januar 2026

KONTAKTFORMENE i et traumeperspektiv. 

MODUL V: 11. - 12. februar

KJÆRLIGHET OG TRAUME

MODUL VI: 11. - 12. mars

INDIVIDUELL METODE

VEILEDNINGSDAG

Onsdag 15. april.

09:00 - 16:00

MODUL VII: 22 - 23. april

FIGUR; GRUNN; FENOMEN og hva vi jobber med.

Samt Veiledning på egen praksis.

MODUL VIII: 20. - 21. mai

OPPSUMMERING og veien videre!

Alle dager starter klokken 09:00 - 16:00 (lunsj 13:00-14:00)

 

PRIS: 22.000,- (Fakturaen kan deles i to, kvartalsvis 5.500,-eller 1850,- i måneden i 12 måneder).

For spørsmål eller påmelding kontakt:

ELISABETH HELENE SÆTHER

elisabeth@irelasjon.no

M: 930 24 400

www.hjertefelt.no

"UNFINISHED BUSINESS"/ UFERDIGE GESTALTER/ UFERDIGE HENDELSER/SITUASJONER/ TRAUME
Zinker skriver at hvis vi ikke får organisert og bearbeidet de "uferdige hendelsene/ situasjonene, de uferdige gestaltene" fra barndommen, vil de forstyrre oss resten av livet. Han mente at Laura og Fritz Perls hadde kreert en retning innen psykologien "to complete unfinished business - to make them whole inside of us - so we can move on with our life." 


"WHATS NOT COMPLETED IS REPEATED" Perls

Liten logo.jpg
NGF_Logo-250.gif

KONTAKTINFO  I  ELISABETH HELENE SÆTHER  I  HJERTEFELT AS  I  M: 930 24 400  I  elisabeth@irelasjon.no  I

image_edited.jpg
bottom of page