Gestaltterapi i trondheim
Elisabeth Helene Sæther

Klikk her for å redigere tittel

Klikk her for å redigere undertittel

JEG TROR IKKE JEG KAN LEDE ANDRE LENGRE ENN JEG ER VILLIG TIL Å GÅ I MEG SELV!

BEING YOURSELF IS THE ONLY THING YOU CAN EVER BE PERFECT AT [Clarkson 2004]

- ER DET PÅ TIDE Å AVTALE
- KONTORTID
MED DEG SELV?
- ØNSKER DU VEILEDNING?
- TRENGER DERE PARTERAPI?
- HVEM BLIR
DU I MØTE MED ...

- TRENGER DU COACHING ELLER TERAPI?
- VIL DU LÆRE Å LEDE DEG SELV?

FOREBYGGENDE PARTERAPI
Jeg har som mål når jeg jobber med par at begge partene får økt selvinnsikt og lærer å "se det som er". Se hva som er sitt eget bidrag inn i relasjonen. Først da har den enkelte et valg og kan lære seg å ta ansvar!
En voksen kjærlighetsrelasjon krever at begge parter tar ansvar for forholdet og for egne liv. Bevisste valg handler ut fra bevisste verdier.

Pris: 1.300,- pr. en og en halv time.
[ Å se DET SOM ER, gir mulighet for vekst ]

JEG TENKER AT BÅDE RELASJONER OG LIVET ER FERSKVARE OG AT DET ER I NUET DET SKJER. JEG ER OPPTATT AV Å ØKE BEVISSTHETEN  I RELASJONER . . .


VEILEDERGRUPPE FOR TERAPEUTER

Sørg for å ha nok PFO veiledning. Jeg starter en ny veiledningsgruppe høsten 2019 - på dagstid på Tøyen i Oslo.
VI MØTES:
3 ganger høstsemesteret á 3 timer og
3 ganger vårsemesteret á 3 timer
Maks 6 stk. i gruppen.
PRIS: 3.500,- for hele året
Godkjent veileder MNGF