Gestaltterapi i Oslo og trondheim
Elisabeth Helene Sæther

Klikk her for å redigere tittel

Klikk her for å redigere undertittel

TRAUMETERAPI BASERT PÅ GESTALTTEORI, FRANZ RUPPERTS INTENSJONSMETODE OG MATE GABORS TANKER OM  HVORDAN KROPP OG SINN HENGER SAMMEN
Hvis jeg ikke "vet hvem jeg er" og "hva jeg vil", hvem er jeg da? Og hvordan kan jeg vite hvem jeg blir i møte med . . . og hvem og hva bestemmer over min vilje? . . .

DATOER for traumegrupper i TRONDHEIM Høst 2020, vår 2021:

TIDER:
FREDAG klokken 17:00 - 20:00 (teori)
LØRDAG klokken 10:30 - 17:00 (oppstillinger)
SØNDAG klokken 11:00 - 16:00 (oppstillinger)
Pris: 3.300,- Betales i løpet av helgen (eller etter avtale)

23. - 25. august

25. - 27. oktober

24. - 26. januar 2020

20. - 22. mars

01. - 03. mai

12. - 14. juni


DATOER for traumegrupper på TJØME Høst 2020, vår 2021:

TIDER:
Pris: 5.300,-

27. - 29. september

15. - 17. november

17. - 19. januar 2020

28. 29. februar - 1. mars

08. - 10. mai

03. - 05. juli

Her kan du høre og se hva psykologiprofessor Franz Ruppert mener om traumer!
Han, sier bl.a at «Alt vi trenger for å bearbeide traumer, er lagret i kroppen og kommer frem i terapien når vi trenger det.»

Dr. Gabor Maté
Forfatteren av bl.a boken: Når kroppen sier nei!

Å VÆRE TRAUMATISERT!
Å ha lært god tilknytning er de færreste forunt. Etter år med egen terapipraksis og som veileder for de som skal bli gestaltterapeuter ser jeg at mye koker ned til hvordan vi har lært god tilknytning, eller ikke. Hvis traumet skjedde i relasjon med en eller flere andre, er det viktig å gå i terapi hos en terapeut/en gruppe som har jobbet med egne traumer, slik at healingen kan skje i relasjon med traumegruppen eller terapeuten.
Ordet Traume (fra gresk «skade, sår») er en skade på kroppen av enten fysisk eller psykisk karakter.
Jeg tenker at det er en hendelse som kommer plutselig, er ukontrollert og overveldende, vekker som regel en ekstrem følelse av hjelpeløshet og redsel. Er ofte livstruende mot liv og helse. Kan føre til at du blir alvorlig skadet og/eller rammer andre slik at du blir vitne til alvorlig overgrep eller andres lidelse/ død. Psykens måte å håndtere dette på er ved å splitte.
Det er vanlig å skille mellom ulike typer traumatiske hendelser. Et skille går mellom traumer påført av andre mennesker, som vold, krigsopplevelser og overgrep, og mer tilfeldige traumer, som naturkatastrofer og ulykker. En egen type traumer er de som blir påført fra personer som står deg nær, såkalte relasjonelle traumer, for eksempel familievold og incest. Det er også vanlig å skille mellom enkeltstående traumatiske hendelser (som en ulykke eller et terrorangrep) og traumer som utspiller seg gjentatte ganger over tid.
Kort sagt: er det det som skjer når vi står i en situasjon der vi ikke har nok tilgjengelige ressurser i situasjonen, for å håndtere/takle det som skjer? Da splitter psyken vår traumet/opplevelsen bort - slik at vi kan stå i situasjonen. Hendelsen blir trykket unna slik at vi ofte ikke husker hva som skjedde. Vi går i overlevelse og den delen av oss har en oppgave, å holde minnet om hendelsen unna! Hendelsen havner da som et stykke ubearbeidet livshistorie.
I GESTALTPSYKOLOGIEN bruker vi ordet fiksering som fører til kreativ tilpassning.
Franz Rupper sin gruppemetode er (inspirert av Bert Hellingers familieoppstillinger) en måte å jobbe med gamle ubearbeidede livshendelser ved å la gruppemedlemmene gå i resonans med din intensjonssetning. Det geniale med Rupperts metode er at du har en intensjonssetning som begynner med Jeg vil . . . eks. Jeg vil være meg. Og så inviterer du de i gruppen til å gå i ressonans med ordene dine.  Les mer om metoden her
Her kan du laste ned pdf filer med teorien ((: