Elisabeth Helene Sæther

Klikk her for å redigere tittel

Klikk her for å redigere undertittel

COACHING
LEDERCOACHING
Jeg tar utgangspunkt i hva du har erfart gjennom egen utvikling. Jeg tilpasser programmet individuelt.
Tenker at vi er hele mennesker og de eventuelle utfordringer du har i jobben også viser seg i andre deler av livet.
Vi begynner med å identifisere dine styrker og talenter. Vi bygger og vidreutvikler disse gjennom å belyse konkrete utfordringer i din arbeidsituasjon. Deler av programmet kan foregå i interaksjon med dine kolleger (over-, side-  og underordnede).

Jeg er opptatt av å øke bevisstheten i relasjoner - alle relasjoner, ikke bare de på jobb.
Programmet bygger på gestaltteori, kunnskap om det medavhengige og positiv psykologi.

COACHING

Coachingen bygger på kunnskap hentet fra psykologi, filosofi, pedagogikk, psykosyntese (transpersonlig psykologi) og gestaltpsykologi/terapi.
Jeg tenker at mye handler om å ta ansvar i eget liv.

JEG SETTER OPP MÅL FOR COACHINGEN:
- LEDE PROSESSER I EGET LIV
- UTFORSKE GLEDE OG TILLIT
- STIMULERE EGNE RESSURSER
- FREMME KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER
- FREMME HANDLINGSSTYRKE I EGET LIV
- BLI KLAR OVER EGNE BESLUTNINGSVANER
- ØNSKER JEG Å TA ANSVAR I EGET LIV GJENNOM Å UTFORSKE HVEM JEG BLIR I MØTE MED . . .
- HVORDAN FORHOLDER JEG MEG TIL MINE FØLELSER?
Kreativitet er grunnleggende i coachsamtalene og
jeg definerer:
Creàtive [kri:`-eitiv]
adj. having or showing the power and imagination to create.

Mange savner livsglede, sliter på jobb og i privatlivet. Føler seg ikke god nok, plages av dårlig samvittighet. Setter andres behov foran egne. Hvis de i det hele tatt er i kontakt med det de trenger. Kjennes frihet som en kontrast til nærhet? Sliter du med uforenlige motsetninger? Er dagene dine kaotisk og stressende?

PRISER:
Ledercoaching og terapi:

Privatpersoner:      kr 1.100,-    pr hele time
Ledercoaching:      kr 2.500,- pr hele time


Veiledning studenter: kr 950,- pr hele time
Veiledning ferdige terapeuter: kr 1.100,- pr hele time

Traumesesjoner:   5.300,-
(2,5 timer med tre terapeuter tilgjengelig).


Timer som ikke avbestilles innen klokken 10:00 dagen før, må betales.
Ta kontakt for timebestilling!